Reservering en annulering

U kunt ten alle tijden een annulering of een wijziging doorgeven. U kunt ook een vervangende huurder aanwijzen.
Alle annuleringen of wijzigingen moeten via een e-mail schriftelijk doorgegeven worden.
Annuleringskosten worden in rekening gebracht om eventuele verlies van inkomsten op te vangen omdat we de woning dan waarschijnlijk niet meer kunnen verhuren.

 

De kosten zijn het volgende:

Tijd voor aankomst

Als wij annuleren

Als U annuleert

Meer dan 6 weken 100% terugbetaling, indien alles betaald 25% van huursom wordt ingehouden
Tussen 4 en 6 weken 100% terugbetaling, indien alles betaald 50% van huursom wordt ingehouden
Tussen 2 en 4 weken 100% terugbetaling, indien alles betaald 75% van huursom wordt ingehouden
Minder dan 2 weken 100% terugbetaling, indien alles betaald 100% van huursom wordt ingehouden

 

 

Er wordt niet terugbetaald in geval van overmacht. Bijvoorbeeld, natuurrampen, stakingen, oorlog enz.

Wij kunnen de boeking annuleren als bij overlijden de woning verkocht wordt. We zullen U dan een alternatief aanbieden. Als U het daarmee niet eens bent, dan wordt het betaalde bedrag terug gestort. 

COVID / CORONA Annuleringen

Bij een lockdown of negatief reisadvies zal de huurder zijn geld terugontvangen!

Bij een ziekte en/of corona besmetting van een of meerdere huurders, zal huurder de huurprijs moeten betalen.

Wij adviseren onze klanten om een annuleringsverzekering af te sluiten! Vraag hiervoor bij uw verzekeringsagent naar de details en condities.